Επικοινωνία

Γραφείο Nord

για το Kinderhaus, Coerde, Sprakel
Idenbrockplatz 26 
48159 Münster

Τηλέφωνο: 02 51/4 92-92 92
φαξ: 02 51/4 92-90 90

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 8.00 έως 12.30
14.00 έως 16.00
Τρίτη, Τετάρτη 8.00 έως 12.30
Πέμπτη  8:00 έως 12:30
14.00 έως 18.00
Παρασκευή 8:00 έως 12:30


Φωτο

Kinderhaus, Idenbrockplatz

Το γραφείο Nord είναι αρμόδιο για τη συμβούλευση και την επιμέλεια ατόμων που αναζητούν εργασία ηλικίας από το Kinderhaus, Coerde και Sprakel.

Στο γραφείο Nord μπορείτε, όπως και στο κεντρικό γραφείο στο κτίριο του δήμου 2, να αιτήσετε επίσης παροχές σύμφωνα με τον Δεύτερο Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκταση των παροχών και τις μεμονωμένες προυποθέσεις λαμβάνετε στο Κέντρο Πελατών του γραφείου. Jobcenter Münster

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή  
02 51/4 92-92 92

Δευτέρα, Τρίτη ώρα 8-12.30, 14-16
Τετάρτη ώρα 8-12.30
Πέμπτη ώρα 8-12.30, 14-18
Παρασκευή ώρα 8-12

Ombudsstelle