Stadt Münster: Jobcenter - Συμβούλευση και διαμεσολάβηση

περιεχόμενο της σελίδας

Συμβούλευση και διαμεσολάβηση

Ένας "εργασιακός διαμεσολαβητής (Jobcoach)" ως συνοδός

Εάν καταθέσετε για πρώτη φορά μία αίτηση για Επίδομα Εργασίας 2 στη δική μας Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, λαμβάνετε μία πρόσκληση για την πρώτη συνομιλία με τον προσωπικό σας εργασιακό διαμεσολαβητή. Αυτός ή αυτή η σύμβουλος σας συνοδεύει κατά την αναζήτηση εργασίας.  
Στην πρώτη συνομιλία καταγράφετε από κοινού τη σημερινή σας κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνονται πολλά πεδία θεμάτων - επαγγελματική εκπαίδευση και εξειδίκευση, οικογενειακή κατάσταση, υγεία - σε ένα προφίλ. Στόχος είναι να εντοπίσετε τις ευκαιρίες σας στην αγορά εργασίας μέσα από το σύνολο των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων σας. Από τη σημερινή σας κατάσταση εξαρτάται το είδος των υπηρεσιών μεσολάβησης ή προώθησης που σας προσφέρουμε.

Συμβούλευση για ιδιαίτερες απευθυνόμενες ομάδες

Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε με συγκεκριμένα μέτρα άτομα που αναζητούν εργασία σε διαφορετικές καταστάσεις της ζωής τους, έχουμε ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό για τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:

  • Νεαροί και νέοι ενήλικοι κάτω των 25 ετών 
  • Μονογονεική οικογένεια 
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες 
  • Ηλικιωμένοι πλέον των 50 ετών 
  • Άτομα σε φάση αποκατάστασης και άτομα με αναπηρία 
  • Mετανάστριες και μετανάστες 

Διαμεσολάβηση ή προώθηση;

Εάν μετά την εξέταση των βασικών δεδομένων υπάρχουν καλές προοπτικές για μία άμεση διαμεσολάβηση σε μία σχέση εργασίας, τότε ο εργασιακός διαμεσολαβητής σας ερευνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αρμόζουσες προσφορές θέσεων, για τις οποίες εσείς θα υποβάλετε μετά τις αιτήσεις υποψηφιότητας. 


Εάν στη συζήτηση διαπιστώσετε από κοινού, ότι τυχόν προσωπικά προβλήματα εμποδίζουν μία άμεση διαμεσολάβηση, τότε προτεραιότητα έχει να ξεπεραστούν πρώτα αυτά τα προβλήματα (π.χ. ελλιπείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας, εξάρτηση, υπερχρέωση, επικείμενη έλλειψη στέγης). Ο εργασιακός διαμεσολαβητής σας γνωρίζει τους κατάλληλους αρμόδιους του δικτύου πληροφοριών στο Münster και την προσφορά σας και μπορεί να σας προτείνει τις κατάλληλες εξειδικεύσεις, τα τμήματα γλωσσομάθειας ή τις αρμόδιες για την εκάστοτε εξειδίκευση υπηρεσίες συμβούλευσης. 
Αλλά: Χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα!  Προυπόθεση για μία επιτυχή προώθηση είναι να υπάρχει ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και η ενεργή συμμετοχή σας.

Η συμφωνία ένταξης

Mε τον εργασιακό διαμεσολαβητή σας κλείνετε μία λεγόμενη συμφωνία ένταξης. Σ αυτήν καταγράφονται όλα τα συγκεκριμένα βήματα που επεξεργαστήκατε στις συνομιλίες σας για τις περαιτέρω ενέργειες – για παράδειγμα η συμμετοχή στα μέτρα προώθησης ή εξειδίκευσης, εργασιακές ευκαιρίες και αιτήσεις υποψηφιότητας σε εργοδότες. Η συμφωνία τεκμηριώνει δεσμευτικά τις προσφορές του Jobcenter, αλλά και τις υποχρεώσεις σας στα πλαίσια των αποδοχών του Επιδόματος Ανεργίας ΙΙ.

Στην επόμενη συνομιλία κάνετε από κοινού έναν απολογισμό για το εάν επιτεύχθηκαν οι συμφωνηθέντες στόχοι. Τα δεδομένα από το προφίλ σας συμπληρώνονται και ελέγχονται εκ νέου, για να εξεταστεί, εάν είναι τώρα ακόμα δυνατή μία διαμεσολάβηση εργασίας.

Μία συμφωνία ένταξης κλείνεται εκάστοτε για έξι μήνες, στη συνέχεια κλείνετε μία νέα συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τότε αποκτηθείσες εμπειρίας.

Η δική μας προσφορά διαμεσολάβησης

Ο εργασιακός διαμεσολαβητής σας επεξεργάζεται μαζί σας ταιριαστά στο προφίλ σας ένα επάγγελμα ή εκπαίδευση που στοχεύετε (για παράδειγμα ¨εξειδικευμένη διοικητική υπάλληλος γραφείου¨ ή ¨εξειδικευμένος υπάλληλος ασφαλείας¨). Δεν είναι μόνο οι ικανότητές σας, τα προσόντα και η κατάρτισή σας που παίζουν στην περίπτωση αυτή ένα ρόλο αλλά και οι επίκαιρες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας: Σε ποιά επαγγέλματα ζητείται ιδιαίτερα εργατικό δυναμικό;
Από τα παραπάνω προκύπτει το προφίλ σας για την αίτηση υποψηφιότητας, στο οποίο λαμβάνετε κατάλληλες προτάσεις για θέσεις εργασίας από τον εργασιακό διαμεσολαβητή σας καθώς και την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Εργοδοτών και Διαμεσολάβησης (AGVS) του Jobcenter Münster. Σ αυτές τις προτάσεις μπορεί να περιέχονται και θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία σας, στο επάγγελμα εκπαίδευσης ή το πτυχίο σπουδών.  

Η προσδοκία μας είναι, ότι θα υποβάλετε την υποψηφιότητά σας και σ αυτές τις περιπτώσεις και θα αποδεχτείτε εργασίες που βρίσκονται στα όρια του εύλογου.

Η ενεργή συμμετοχή σας είναι σημαντική!

Προσδοκούμε, ότι θα προσπαθήσετε εντατικά για μία εργασία: Αναπτύσσετε δικές σας πρωτοβουλίες κατά την αναζήτηση θέσεων εργασίας, συγκεντρώνετε κατάλληλα δικαιολογητικά υποψηφιότητας και προετοιμάζεστε καλά για μία προσωπική συνέντευξη. Εάν στα πλαίσια αυτά χρειάζεστε υποστήριξη, σας συμβουλεύουμε ευχαρίστως.

Εκτός τούτου μπορούμε να σας προσφέρουμε διάφορες δυνατότητες προώθησης, όπως για παράδειγμα την ανάληψη των δαπανών για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και των δαπανών μετακίνησης για μία προσωπική συνέντευξη. Λεπτομέρειες για τα παραπάνω βρίσκετε στο σημείο ¨Προσφορές προώθησης¨- και φυσικά είναι και ο εργασιακός διαμεσολαβητής σας το σωστό αρμόδιο πρόσωπο για όλες τις ερωτήσεις.


 

πρόσθετες πληροφορίες

Jobcenter Münster

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή  
02 51/4 92-92 92

Δευτέρα, Τρίτη ώρα 8-12.30, 14-16
Τετάρτη ώρα 8-12.30
Πέμπτη ώρα 8-12.30, 14-18
Παρασκευή ώρα 8-12