Συμβούλευση και διαμεσολάβηση

Προσφορές προώθησης

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες υποστήριξης στην προσπάθειά σας για την εύρεση μίας νέας εργασίας, που εκτείνονται από την επιστροφή των εξόδων υποψηφιότητας και μετακίνησης για τις προσωπικές σας συνεντεύξεις μέχρι την καταβολή Επιδόματος Επαγγελματικής Πρόσβασης. Ο εργασιακός διαμεσολαβητής σας „Jobcoach“ επιλέγει μαζί σας την για την περίπτωσή σας αρμόζουσα προσφορά προώθησης.

Μέτρα ενεργοποίησης και επαγγελματικής ένταξης

Για τη στήριξη της επαγγελματικής σας (επαν-)έναρξης υπάρχουν διάφορα μέτρα, που είναι ανά τομέα διαφορετικά οργανωμένα: σε έναν φορέα, σε μία επιχείρηση ή μέσω μία ιδιωτικής διαμεσολάβησης εύρεσης εργασίας. Περισσότερα για τα μέτρα επαγγελματικής ένταξης


Προυπολογισμός διαμεσολάβησης

Η πρόσβαση στον επαγγελματικό βίο μπορεί να υποστηριχτεί μέσω παροχών από τον προυπολογισμό διαμεσολάβησης. Από αυτόν τον προυπολογισμό πληρώνονται ατομικά συμφωνηθείσες ενισχύσεις. Σ αυτές μπορεί να ανήκουν έξοδα μετακίνησης για προσωπικές συνεντεύξεις, δαπάνες για δικαιολογητικά υποψηφιότητας αλλά και έξοδα για ρούχα ή εξοπλισμό εργασίας.


Eπίδομα Επαγγελματικής Πρόσβασης („Einstiegsgeld“)

Eπίδομα Επαγγελματικής Πρόσβασης μπορεί να πληρωθεί, όταν άνεργοι αναλαμβάνουν μία απασχόληση που να υπάγεται στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με τουλάχιστον 15 ώρες την εβδομάδα ή θέλουν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και εκτελούν την εργασία τους ως κύριο επάγγελμα. Το εάν και σε ποιό ύψος θα πληρωθεί το Eπίδομα Επαγγελματικής Πρόσβασης, εξαρτάται από το εάν η νέα απασχόληση τερματίζει κατά τα προβλεπόμενα την αναγκαιότητα βοήθειας σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης 2 (SGB 2) και από το εάν η προώθηση αυτή είναι απαραίτητη για την ένταξη στη γενική αγορά εργασίας.


Ευκαιριακές εργασίες

Ευκαιριακές εργασίες ή τα ονομαζόμενα "Ein-Euro-Jobs", έχουν σαν σκοπό να δώσουν την ευκαιρία στους δικαιούχους του Επιδόματος Ανεργίας ΙΙ να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ή και να τις ανανεώσουν, κάτι που θα τους διευκολύνει την πρόσβαση σε μία τακτική απασχόληση.
Σύμφωνα με τη νομική βάση (§ 16 του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης II) δεν προκύπτει με μία ευκαιριακή εργασία καμμία σχέση εργασίας που να υπάγεται στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ως εκ τούτου δεν πληρώνεται κανένας μισθός αλλά μία αποζημίωση για τον πρόσθετο κόπο που προκύπτει από τη συμμετοχή. Αυτή η αποζημίωση πρόσθετου κόπου ανέρχεται στο Münster σε 1,50 € για κάθε ώρα εργασίας. Πληρώνεται δε πρόσθετα στο επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωση που θεωρηθεί αναγκαίο, τα έξοδα μετακίνησης μπορεί να πληρωθούν ξεχωριστά.
Ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 20 ώρες.
Η διάρκεια της συμμετοχής ανέρχεται κατά κανόνα σε έξι μήνες και μπορεί, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την ένταξη στην εργασία, να παραταθεί σε 12 μήνες.
Μία ευκαιριακή εργασία έχει ιδιαίτερο νόημα για αναζητώντες εργασία, που δεν εργάστηκαν για ένα μεγαλύτερο διάστημα. Με τη συμμετοχή τους μπορούν να αποδείξουν σε αιτήσεις υποψηφιότητας για μία τακτική θέση, ότι μπορούν να αποδώσουν ποιοτική εργασία.
Το Jobcenter Münster προσφέρει σε συνεργασία με διάφορους φορείς ευκαιριακές εργασίες σε διάφορους τομείς απασχόλησης, όπως για παράδειγμα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση του φυσικού τοπίου, στον τομέας μεταφορών και διανομής, σε βιβλιοθήκες και μουσεία καθώς και στη βιοτεχνία και στην οικιακή οικονομία.


Ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης

Οι αναζητώντες εργασία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Τέτοια προγράμματα κατάρτισης μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά. Εάν υπάρχουν οι ανάλογες προυποθέσεις, τότε το Jobcenter εκδίδει ένα κουπόνι κατάρτισης. Με αυτό αναλαμβάνονται οι δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης. Τόσο το πρόγραμμα όσο και ο φορέας παροχής των υπηρεσιών πρέπει να έχουν το δικαίωμα για την ενίσχυση. Περισσότερα για την προώθηση επαγγελματικής κατάρτισης


Jobcenter Münster

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή  
02 51/4 92-92 92

Δευτέρα, Τρίτη ώρα 8-12.30, 14-16
Τετάρτη ώρα 8-12.30
Πέμπτη ώρα 8-12.30, 14-18
Παρασκευή ώρα 8-12