Συμβούλευση και διαμεσολάβηση

Συμπληρωματικές προσωπικές βοήθειες

Πολλές φορές η ένταξή σας στην εργασία ίσως δυσχεραίνεται ή μάλιστα εμποδίζεται λόγω προσωπικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων ή δυσκολιών στο περιβάλλον που ζείτε.

Το Jobcenter Münster σας προσφέρει σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και συμβουλευτικά κέντρα ένα πλήθος παροχών υποστήριξης και συμβούλευσης, που προετοιμάζουν ή συνοδεύουν τη μετάβασή σας στην εργασία.

Απευθυνθείτε στον αρμόδιο εργασιακό διαμεσολαβητή σας ή έναν άλλον συνεργάτη στο Job-center, εάν επιθυμείτε συμβούλευση ή βοήθεια στα ακόλουθα θέματα:

Φροντίδα ανηλίκων ή αναπήρων παιδιών

Το Jobcenter συνεργάζεται με την υπηρεσία για παιδιά, νεαρούς και οικογένειες. Καταρχήν διευκρινίζεται η ανάγκη φροντίδας που προκύπτει κατά την ανάληψη μίας εργασίας ή εκπαίδευσης.
Η ανάγκη συνάγεται από τους οικιακούς χρόνους απουσίας σας, δηλαδή τους προσωπικούς χρόνους εργασίας σας με πρόσθεση των χρόνων μετακίνησης μεταξύ της υπηρεσίας φροντίδας και του χώρου εργασίας. Παράλληλα στη συχνά προκύπτουσα φροντίδα πρέπει πιθανώς να καλυφθούν επίσης μόνο χρόνοι διακοπών ή βραχυπρόθεσμα προκύπτουσες ανάγκες.
Ακόμα κι αν δεν υπάρχει επίκαιρα καμμία ανάγκη φροντίδας, στις περισσότερες φορές είναι φρόνιμο, να προετοιμάζετε πρόωρα τη φροντίδα των παιδιών σας σχετικά με μία μελλοντική επαγγελματική απασχόληση. Το Γραφείο Οικογενείας στην υπηρεσία επιμέλειας παιδιών, νεαρών εφήβων και οικογενειών θα σας συμβουλεύσει πλήρως σχετικά με τις δυνατότητες φροντίδας και θα σας υποβάλλει, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, μία ανάλογη προσφορά ή θα δημιουργήσει τις επαφές σε άλλα ιδρύματα.
Φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των σκέψεων το καλό των παιδιών σας.Οικιακή φροντίδα μελών της οικογενείας

Εάν συμμετέχετε στην οικιακή φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας, τότε μία ανάληψη εργασίας είναι πολλές φορές αδύνατη ή σαφώς δυσχερής.
Η συμβούλευση στο Γραφείο Πληροφοριών επί της Φροντίδας της Κοινωνικής Πρόνοιας στο Υγειονομικό Κέντρο πληροφορεί για εναλλακτικές δυνατότητες φροντίδας, βοηθάει για την αξιοποίηση οικονομικής υποστήριξης και κατά την αναζήτηση κατάλληλων φορέων παροχής υπηρεσιών.
Οι ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται τη φροντίδα βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεων.Γραφείο συμβούλευσης χρεωστών

Εάν το εισόδημά σας μετά από αφαίρεση των σταθερών δαπανών για το ενοίκιο, ρεύμα, τηλέφωνο, τις αναγκαίες ασφάλειες καθώς και τα τρέχοντα έξοδα διατροφής δεν επαρκούν πλέον για να εκπληρώσετε κανονικά τις ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις σας, τότε είστε υπερχρεωμένοι.

Το γραφείο συμβούλευσης χρεωστών σας στηρίζει κατά την εύρεση λύσεων σχετικά με τα οικονομικά σας προβλήματα με δύο προσφορές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένες ή η ξεχωριστά με τη σειρά, στηριζόμενη η μία πάνω στην άλλη:

  • Παρέμβαση κρίσεων (ημερομηνία συζήτησης εντός 14 ημερών)/li>
  • Συμβούλευση απαλλαγής χρεών

Από κοινού με εσάς θα επεξεργαστεί μία ατομικά επιλεγμένη στρατηγική για την περίπτωσή σας όσον αφορά το χειρισμό της κατάστασης των χρεών σας.
Το Jobcenter συνεργάζεται με πέντε ιδρύματα συμβούλευσης και τα οποία είναι όλα κατάλληλα να πραγματοποιήσουν τη συμβούλευση αφερεγγυότητας καταναλωτών.

Οι ακόλουθες πληροφορίες (Aιτήσεις/διαδικτυακοί σύνδεσμοι) βρίσκονται μόνο στη γερμανική γλώσσα.Ψυχοκοινωνική στήριξη

Πολλοί άνθρωποι, που είναι άνεργοι μακράς διαρκείας, χρειάζονται λόγω της επίκαιρης ή της πρώην κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης συνοδεία, συμβούλευση και υποστήριξη για να ξαναβρούν το δρόμο στον επαγγελματικό βίο. Οι καταστάσεις αναγκών είναι όμως τόσο πολύπτυχες όσο και η ίδια η ζωή.
Το Jobcenter έχει έτοιμη για σας μία προσφορά διαφόρων παροχών υποστήριξης, για να αντιδράσει κατάλληλα στην προσωπική σας κατάσταση.


Ψυχοκοινωνική στήριξη για την κοινωνική εργασία της υπηρεσίας του δήμου για παιδιά, νεαρούς εφήβους και οικογένειες

Η τοπική κοινωνική υπηρεσία του δήμου προσφέρει κοινωνική εργασία σε όλα τα προάστια του δήμου Münster. Διαχωριστικά σε άλλες προσφορές, η παρούσα προσφορά απευθύνεται σε πρόσωπα, στων οποίων τα νοικοκυριά ζούν ή έζησαν παιδιά. Η συμβούλευση και επιμέλεια μέσω της τοπικής κοινωνικής υπηρεσίας θέλει να σας σταθεροποιήσει και να σας υποστηρίξει καθώς δε και να σας βοηθήσει στην διευκρίνιση ερωτήσεων, που παρουσιάζονται σε σχέση με τα θέματα οικογένειας και ανατροφής, χωρισμού ή διαζυγίου, όπως και με προβληματικές καταστάσεις διαμονής (π.χ. απειλούμενη απώλεια χώρου διαμονής).Ψυχοκοινωνική στήριξη για τη συμβούλευση μεταναστών

Άνθρωποι με μεταναστευτικό παρελθόν χρειάζονται μία προσφορά που να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες τους. Η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας του δήμου Münster προωθεί συνολικά τέσσερα συμβουλευτικά κέντρα, που μεριμνούν γι αυτά τα θέματα σε συγκεκριμένα προάστια.
Τα συμβουλευτικά κέντρα του Ιδρύματος Μέριμνας Εργατών, της Caritas, της Διακονίας και του Ερυθρού Σταυρού σας υποστηρίζουν και σας συμβουλεύουν στους ακόλουθους τομείς:

  • Συμπλήρωση δικαιολογητικών υποψηφιότητας και κατά την προετοιμασία για προσωπικές συνεντεύξεις
  • Συμβούλευση για εξειδίκευση, κατάρτιση και τμήματα ξένης γλώσσας
  • Συμβούλευση και υποστήριξη σε ιδιαίτερες καταστάσεις της ζωής (π.χ. χρέη, ασθένεια)
  • Επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες και τις αρχές
  • Βοήθεια στη συμπλήρωση των εντύπων και υποβολή των αιτήσεων
  • Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της παραλαβής παροχών
  • Υποβολή αιτήσεων για την αναγνώριση των στο εξωτερικό αποκτηθέντων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τίτλων
  • Oργάνωση της επιμέλειας παιδιών


Ψυχοκοινωνική στήριξη για την κοινωνικοψυχιατρική υπηρεσία της Υγειονομικής Υπηρεσίας

Η ψυχική υγεία είναι μία βασική προυπόθεση για να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει αποτελεσματικά ή να έχει πρόσβαση στην επαγγελματική ζωή. Συχνά δεν διακρίνονται ξεκάθαρα τα όρια μεταξύ μίας ασθένειας και των συμπτωμάτων της υπερκόπωσης και της υπερέντασης. Η συμπεριφορά και η διάθεσή σας φέρνουν ανησυχία σε σας και τα μέλη της οικογενείας σας και δυσκολεύουν την επαφή με άλλους ανθρώπους.
Η κοινωνικοψυχιατρική υπηρεσία της Υγειονομικής Υπηρεσίας ως συνεργάτης του Jobcenter βοηθάει στην εκτίμηση και διευκρίνιση και στηρίζει παρακινώντας κατάλληλες βοήθειες για την βελτίωση των ευκαιριών ένταξης. Πιθανόν να κινείται και μία διαδικασία ικανότητας εργασίας.
Υπάρχουν δύο προσφορές: Μία φορά το μήνα λαμβάνει χώρα στους χώρους του Jobcenter μία ανοιχτή ώρα επίσκεψης, στην οποία μπορείτε να έλθετε μόνοι σας ή σε συνοδεία με τον εργασιακό μεσολαβητή σας. Εναλλακτικά υπάρχει μία Προσφορά συμβούλευσης στο προάστιο διαμονής σας, το οποίο περιλαμβάνει συνήθως τρείς έως πέντε συνομιλίες.Συμβούλευση για προβλήματα εξάρτησης

Είτε πρόκειται για εξάρτηση από νόμιμα ναρκωτικά (αλκοόλ, φάρμακα), παράνομα ναρκωτικά (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαίνη) ή συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς (τυχερά παιχνίδια, αγορές, φαγητό, πείνα) - κάθε εξάρτηση οδηγεί στην καθημερινότητα σε τεράστια προβλήματα. Aκόμα και η επανένταξη στην εργασία είναι στην περίπτωση μίας ασθένειας εξάρτησης δύσκολη, αν όχι αδύνατη.
Το Κέντρο Συμβούλευσης για Προβλήματα Εξάρτησης πληροφορεί για προσφορές υπερνίκησης της εξάρτησης και υποστηρίζει κατά την προετοιμασία και κατάθεση αιτήσεων για κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης σε εξωτερικά ιατρεία ή σε κλινικές.
Η Υγειονομική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη συμβούλευση γύρω από τα προβλήματα εξάρτησης από νόμιμα ναρκωτικά και έχει δώσει εντολή παροχών συμβούλευσης στα δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα Caritas και Diakonie. Το Κέντρο Συμβούλευσης για Προβλήματα Εξάρτησης του δήμου Stadt Münster σας συμβουλεύει και σας υποστηρίζει στον τομέα των παρανόμων ναρκωτικών.

Οι ακόλουθες πληροφορίες (Aιτήσεις/διαδικτυακοί σύνδεσμοι) βρίσκονται μόνο στη γερμανική γλώσσα.Jobcenter Münster

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή  
02 51/4 92-92 92

Δευτέρα, Τρίτη ώρα 8-12.30, 14-16
Τετάρτη ώρα 8-12.30
Πέμπτη ώρα 8-12.30, 14-18
Παρασκευή ώρα 8-12