Stadt Münster: Jobcenter - Geçimini sağlama yardımları

içeriği

Geçimini sağlama yardımları

Hak edilme şartları yerine getirildiği takdirde, Jobcenter Münster, Sosyal Kanun ikinci kitap (SGB 2) uyarınca, geçim sağlamak için yardım parası vermektedir.
Bu yardımlar talep üzerine verilir. Burda ilk başvuru dilekçesi ve yardımın devam etmesinin onaylanması farklıdır. İlk yardım talebinden sonra, kabul süresinin bitiminde yardım parasının kesilmemesi için, yardımın devam etmesinin onaylanması için başvuru yapılmalıdır.

Temel giderleri karşılama yardımları daima bireysel ödemeler olup, özel durumlarınızı– hukuken mümkün olduğu kadar- dikkate alan paradır. Bu nedenle, hangi miktarda olacağı da kişisel koşullarınıza göre hesaplanır.

Yardım parasının düzgün hesaplanabilmesi için, yardımınız gerekmektedir. Bu nedenle, değişiklikler olduğu takdirde (mesela taşınma, çocuğunuzun doğması, evlilik, partnerinizin yanınıza taşınması, gelirinizin veya mal varlığınızın değişmesi v.s.), derhal sizinle Jobcenter’de ilgilenen personele haber veriniz.

İşsizlik parası 2 hakkında sorularınızı görüşme saatleri içerisinde veya telefon ile de sizinle ilgilenen kişiye sorabilirsiniz.

Uyarı: 
İnternet sayfalarımızda yardım parasının yüksekliğini hesaplamak için temel bilgiler bulunmaktadır. 
Ayrı ayrı durumlar için somut hakları bu bilgilerden hesaplamak mümkün değilidir.  


 

Ek bilgi

Jobcenter Münster

Hotline 02 51/4 92-92 92

Pazartesi - perşembe: saat 8-16 arası
Cuma saat: 8-13 arası