Stadt Münster: Jobcenter - Gizlilik Politikası

içeriği

Gizlilik Politikası

Bir kamu kuruluşu olan Münster Belediyesi Genel Veri Koruma Direktifinin (GVKD) ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Veri Koruma Yasasının (DSG NRW) hükümlerine tabidir. Kişisel verilerinizin korunması çok önem verdiğimiz bir konudur. Bundan dolayı, verileriniz yasal kurallar çerçevesinde korunmakta ve GVKD'nin ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Veri Koruma Yasasının tüm hükümlerine uyulmaktadır.


Kişisel verilerin iletilmesi

Münster Belediyesinin çevrim içi hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır. Bu hizmetleri kullanmak için gereken kişisel veriler yalnızca o anda seçtiğiniz işlemi yerine getirmek amacıyla toplanır ve kaydedilir. Münster Belediyesi tarafından toplanan kişisel veriler seçilen işlem için gereksiz hale geldikten ve yasal saklama süreleri dolduktan sonra silinir.
Veriler hiçbir şekilde üçüncü taraflara iletilmez veya üçüncü taraflar tarafından işlenmez. Aktarım sırasında verilerinizin güvenliğini korumak için ayrıntılı kişisel bilgiler içeren web formlarında şifreleme yöntemleri (örn. SSL) kullanıyoruz. Sunucularımız güvenlik duvarları ve anti-virüs yazılımları ile donatılmıştır.
İnternet'te verilerin nakli tamamen güvenli olmadığından, üçüncü tarafların iletilen verileri yakalaması veya değiştirmesi olasılığını yok saymak mümkün değildir. Bu, özellikle şifresiz olarak basit web formları üzerinden iletilen veriler veya e-posta programları için geçerlidir. Dolayısıyla, özel gizlilik gerektiren konularda başka iletim şekillerine başvurulmalıdır.


E-posta

Bizimle e-posta yoluyla iletişim kurduğunuzda talebinizi ve gerekirse müteakip soruları işlemek için bilgilerinizi işleriz. E-posta yoluyla iletişim kurulan hallerde kişisel bilgilerin girilmesi tamamen isteğe bağlı olarak gerçekleşmektedir. Kişisel verilerinizi sizin rızanıza dayanarak (GVKD'nin 6. maddesinin 1 a bendi), ya da meşru menfaatlerimizin amaçları için gerekli olmaları nedeniyle (GVKD'nin 6. maddesinin 1 f bendi) işleriz. Örneğin e-postanıza yanıt vermek meşru bir menfaattir.


Kullanıcının hakları

  • Belediyeye bir kez vermiş olduğunuz rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunun sonucunda, bu rızaya dayanan veri işlemlerini ileride sürdürmemiz artık mümkün olmayacaktır. Rızanızı geri çektiğiniz ana kadar gerçekleşmiş olan veri işlemlerinin meşruluğu bundan etkilenmez.
  • GVKD'nin 15. maddesi uyarınca şahsınızla ilgili verilerin kaydedilmesi ve işlenmesiyle ilgili olarak bilgilendirilme hakkı.
  • GVKD'nin 16. maddesi uyarınca verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme hakkı.
  • GVKD'nin 17. maddesinde belirtilen koşullardan birinin geçerli olması şartıyla şahsınızla ilgili kaydedilmiş verilerin silinmesini isteme hakkı. GVKD'nin 17. maddesinin 3. bendinde belirtilen istisnalara göre, verilerin kayıt şeklinin özelliği nedeniyle silinmesinin mümkün olmadığı ya da ancak orantısız bir külfetle mümkün olduğu durumlarda silinmeyi isteme hakkı geçerli değildir. Bu durumlarda silinmenin yerine GVKD'nin 18. maddesi uyarınca kısıtlı işleme kuralı geçer.
  • GVKD'nin 18. maddesi uyarınca verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkı.
  • GVKD'nin 20. maddesi uyarınca bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilen bir formatta tarafınıza vermemizi isteme hakkı.
  • GVKD'nin 21. maddesi uyarınca belli veri işlemlerine karşı itiraz hakkı.

Bu haklar GVKD'nin 23. maddesine göre kısıtlanabilir. Federal ve eyalet düzeyindeki yasa koyucular ilgili kişilerin haklarını kısıtlama olanağından yararlanmışlardır. Yukarıda anılan hakları kullanmak istemeniz durumunda, Münster Belediyesi bunun için gereken yasal koşulların yerine getirilip getirilmediğini bireysel olarak inceleyecektir.


Web istatistiği

Münster Belediyesi İnternet sayfalarını sürekli olarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre düzenlemek amacıyla Web sunucusunun günlük dosyalarındaki bilgileri değerlendirerek ve analiz aracı "Matomo" in (matomo.org) veri koruma hükümlerine uyarlanmış bir sürümünü kullanarak çağrılan sayfaları izlemektedir.

Günlük dosyaları ve ve Matomo üzerinden elde edilen veriler aracılığıyla hangi sayfalara hangi zamanlarda çok talep olduğunu ve hangi bilgilerin daha az çağrıldığını belirlemek mümkündür. Böylece, sunumumuzu nasıl iyileştirebileceğimize dair ipuçları elde ediyoruz.
Kaydedilen veriler sadece sözü edilen amaçlar için kullanılır, veriler hiçbir şekilde üçüncü taraflara iletilmez veya üçüncü taraflar tarafından işlenmez, ya da başka veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Günlük dosyaları
Münster Belediyesi web sitesinin işleticisi olarak meşru menfaatleri doğrultusunda (GVKD'nin 6. maddesinin 1 f bendi) tarayıcınızın bize gönderdiği bilgileri web sunucusunun günlük dosyalarına kaydeder: İP adresi, bilgisayarın işletim sistemi ve tarayıcı tipi/sürümü (Kullanıcı Aracısı), sayfayı talep eden sunucunun adı ve İP adresi (Uzak Ana Sistem), sunucu talebinin saati, ziyaret ettiğiniz web sayfalarımızın adresleri, aktarılan veri miktarı ve sizi bizim sayfalarımıza yönlendiren web sayfası (Başvuran URL). Tekil kullanıcı olarak siz burada anonim kalırsınız.
Veriler en fazla üç aylığına kaydedilir ve ondan sonra silinir. Veriler güvenlik nedeniyle kaydedilir. Verilerin kanıt olarak kullanılmak üzere saklanması gerekiyorsa, olay kesin olarak açıklığa kavuşuncaya kadar silinmezler.

Matomo
Matomo "Çerez" (Cookie) adı verilen ve bilgisayarınıza kaydedilen metin dosyaları kullanır. Çerezler İnternet tarayıcısının tekrar tanınmasına olanak sağlar ve bize web sayfamızı nasıl kullandığınıza dair fikir verir. Analiz anonim şekilde gerçekleşir. Bundan bireysel olarak kişilere çıkarsama yapmak ya da kullanıcı profilleri oluşturmak mümkün değildir.
Bu bağlamda, çerez tarafından bu sayfayı nasıl kullandığınıza dair oluşturulan bilgiler (anonimleştirilmiş İP adresiniz de dahil olmak üzere) Münster Belediyesinin veri egemenliği altındadır.
Ziyaretinizin web analiz yazılımı Matomo tarafından kaydedilmesine itiraz edebilirsiniz.


Sosyal ağlar

Münster Belediyesinin bazı daire ve kurumları Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter ve YouTube kullanmaktadır. Münster Belediyesinin sayfalarında belediyeye ait çeşitli sosyal medya kanallarına linkler mevcut olmakla birlikte Facebook, Instagram ve Twitter içerikleri sayfalara dahil edilmemektedir. Belediyenin sayfaları çağrıldığında, otomatik olarak ağlara veri iletimi gerçekleşmez.

YouTube

Münster Belediyesinin bazı sayfalarına YouTube videoları katıştırılmıştır. YouTube videolarının entegrasyonu nedeniyle Google LLC firmasının sunucularına bağlantılar oluşturulabilir ve bunlar üzerinden Google LLC'ye bilgiler gönderilebilir. Verilerin Google LLC tarafından nasıl kullanıldığına dair burada bilgi bulabilirsiniz: Gizlilik Politikası Google LLC.
YouTube tarafından verilen bilgilere göre, belediyeye ait sayfalardaki videolar, katıştırılmış video içeren bir web sayfası çağrıldığında Google LLC'ye bu ziyaret ile ilgili bilgi aktarılmayacak şekilde entegre edilmiştir. Ancak video oynatılmaya başlatıldığında Google'a veri aktarılmaya başlanır.


Denetim dairesine şikayet hakkı

Eğer verilerinizin yasal hükümlere uygun bir şekilde işlenmediği kanısına varırsanız, yetkili denetim dairesine başvurarak şikayette bulunabilirsiniz:

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Görevlisi
www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt


Veri gizliliğine dair sorularınız var mı?

Eğer kişisel verileriniz ile ilgili bilgi arzu eder, ya da onların düzeltilmesini veya silinmesini isterseniz, ya da bize bıraktığınız kişisel bilgilerin kullanımıyla ilgili daha başka sorularınız olursa, lütfen belediyenin veri koruma görevlisine başvurunuz:
Stadt Münster, Der Oberbürgermeister (Münster Belediyesi, Başkanlık )
Michaela Heuer
Klemensstraße 10, 48143 Münster
datenschutz(at)stadt-muenster.de


 

Ek bilgi

Jobcenter Münster

Hotline 02 51/4 92-92 92

Pazartesi - perşembe: saat 8-16 arası
Cuma saat: 8-13 arası