Acteurs

Logo "375 Jahre Westfälischer Friede"
 

Bovendien zijn talrijke "grote spelers" zoals de universiteit en de hogescholen van de stad betrokken bij een intensief wetenschappelijk debat over het onderwerp. Het Theater Münster heeft zelfs een heel programma rond het thema: "Oorlog en Vrede". Daarnaast zullen vele culturele projecten, zoals die van de theatergroep Titanick, literaire projecten en vele andere het programma aanvullen.

Uiteraard zijn ook de sectoren toerisme en sport bij het programma van dit jubileumjaar betrokken. Diverse sportclubs en verenigingen dragen hun ideeën aan. Bijvoorbeeld door sportieve en toeristische evenementen die de twee vredessteden Münster en Osnabrück met elkaar verbinden, per fiets, te voet of per oldtimer. Ook al wordt het jubileum in beide steden afzonderlijk gepland, we betrekken de andere stad er zoveel mogelijk bij en onderstrepen zo de band rond het thema vrede.